0
ชุดหนังสือ 13 เล่ม + ปากกาพูดได้ (Series ชาลีและชีวา) (บรรจุกล่อง : Book Set)
ปากกาพูดได้ สอนสนุก ฝึกอ่าน สะกดคำ ใช้ร่วมกับหนังสือพูดได้กว่าอีก 100 รายการ
หนังสือ2,840.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ชุดหนังสือ 13 เล่ม + ปากกาพูดได้ (Series ชาลีและชีวา)" ประกอบด้วยหนังสือทั้งหมด 13 เล่ม "ชุด ฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา" นิทานอ่านสนุก อารมณ์ดี และมีความสุข สอนตั้งแต่ ก ไก่ ฝึกประสมทีละคำ จนอ่านเป็นประโยคได้ "ชุด คำพื้นฐานภาษาไทยควรอ่านได้" รวมคำศัพท์ภาษาไทยใกล้ตัวที่เด็กควรได้อ่านเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น "ชุด อมตะนิทานอีสปฝึกอ่านภาษาไทย" ฝึกอ่านนิทานยอดนิยมที่สอดแทรกคติสอนใจ ทำให้เด็กๆ ได้ฝึกปรือการอ่านภาษาไทยให้คล่องแคล่วยิ่งขึ้น และ "ชุด เสริมความรู้เรื่องใกล้ตัว" รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านสะกดคำได้ถูกต้อง พร้อมฝึกอ่านคำกลอนที่คล้องจองกัน โดยหนังสือแต่ละเล่มมีภาพประกอบน่ารัก สีสันสวยงาม อ่านง่าย ชวนติดตาม สามารถใช้ปากกาพูดได้ MIS จิ้มพร้อมออกเสียงทันที ช่วยให้เด็กๆ อ่านภาษาไทยได้คล่องแคล่วและแตกฉาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชุดหนังสือ 13 เล่ม + ปากกาพูดได้ (Series ชาลีและชีวา) ประกอบด้วย
1. ชุด ฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา เล่ม 1 เฮฮา พยัญชนะ
2. ชุด ฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา เล่ม 2 สระ พาสนุก
3. ชุด ฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา เล่ม 3 วรรณยุกต์ หรรษา
4. ชุด ฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา เล่ม 4 ตัวสะกด หลายมาตรา
5. ชุด ฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา เล่ม 5 คำควบกล้ำ อักษรนำ จำได้แม่น
6. ชุด คำพื้นฐานภาษาไทยควรอ่านได้ ระดับอนุบาล
7. ชุด คำพื้นฐานภาษาไทยควรอ่านได้ ระดับ ป.1
8. ชุด อมตะนิทานอีสปฝึกอ่านภาษาไทย อีสปสอนใจ
9. ชุด อมตะนิทานอีสปฝึกอ่านภาษาไทย อีสปขบคิด
10. ชุด อมตะนิทานอีสปฝึกอ่านภาษาไทย อีสปเสริมธรรม
11. ชุด เสริมความรู้เรื่องใกล้ตัว หนูชอบกินผัก
12. ชุด เสริมความรู้เรื่องใกล้ตัว หนูชอบกินผลไม้
13. ชุด เสริมความรู้เรื่องใกล้ตัว หนูชอบสัตว์น่ารัก

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1294877737360 (ปกอ่อน) 0 หน้า
ขนาด: 333 x 280 x 78 มม.
น้ำหนัก: 3760 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน