0
ชุดหนูน้อยชอบอ่าน หัดคัด ก.ไก่ (บรรจุกล่อง : Set)
สื่อเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็ก ช่วยพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ของน้องๆ ให้แข็งแรง เพื่อปูพื้นฐานภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ชุดหนูน้อยชอบอ่าน หัดคัด ก.ไก่" สื่อเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็ก ช่วยพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ของน้องๆ ให้แข็งแรง เพื่อปูพื้นฐานภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

สินค้าในชุดประกอบด้วย
1. โปสเตอร์พูดได้ กดแล้วมีเสียง สอนอ่าน สอนอ่านพยัญชนะไทย ฟังเพลงเด็กยอดนิยม
2. หนังสือหัดอ่าน "หนูชอบอ่าน ก.ไก่" หัดอ่านให้คล่องแคล่ว เพื่อปูพื้นฐานภาษาไทยที่แข็งแรง
3. สมุดหัดคัด "หนูน้อยหัดคัด ก.ไก่" ลากเส้นตามรอยประ สำหรับเด็กเริ่มฝึกคัด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1294877748694 (ปกอ่อน) 0 หน้า
ขนาด: 450 x 192 x 35 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน