0
ชุดหนูน้อยชอบอ่าน หัดคัด ABC (บรรจุกล่อง : Set)
สื่อเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ช่วยพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ของน้องๆ ให้แข็งแรง เพื่อปูพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ชุดหนูน้อยชอบอ่าน หัดคัด ABC" สื่อเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ช่วยพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ของน้องๆ ให้แข็งแรง เพื่อปูพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

สินค้าในชุดประกอบด้วย
1. โปสเตอร์พูดได้ กดแล้วมีเสียง สอนอ่าน สอนออกเสียงคำศัพท์ ฟังเพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
2. หนังสือหัดอ่าน "หนูชอบอ่าน abc" หัดอ่านให้คล่องแคล่ว เพื่อปูพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แข็งแรง
3. สมุดหัดคัด "หนูน้อยหัดคัด ABC" ลากเส้นตามรอยประ สำหรับเด็กเริ่มฝึกคัด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1294877748700 (ปกอ่อน) 450 หน้า
ขนาด: 450 x 192 x 35 มม.
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน