0
ชุดเรียนรู้ Solar Car
สื่อเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่สามารถทดลองได้ด้วยตัวเอง ค้นพบและเรียนรู้ พลังงานสะอาดกับโซลาร์เซลล์ ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า สัมผัสกับสุดยอดแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ราคาพิเศษ230.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "ชุดเรียนรู้ Solar Car" สื่อเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ทดลองได้ด้วยตัวเอง ค้นพบและเรียนรู้ พลังงานสะอาดกับโซลาร์เซลล์ ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า สัมผัสกับสุดยอดแหล่งพลังงาน ที่ใช้งานกับยานอวกาศ และเป็นแหล่งพลังงานในอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    ชิ้นส่วนและอุปกรณ์
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ แรงดันไฟฟ้า 2 โวลต์ จ่ายกระแสได้ 100 มิลลิแอมป์ 1 แผง
2. มอเตอร์สำหรับต่อกับเซลล์แสงอาทิตย์ 1 ตัว
3. ล้อพลาสติก เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร 4 ชิ้น
4. เพลาเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 มิลลิเมตร ความยาว 90 มิลลิเมตร 4 ชิ้น
5. เฟืองตาม จำนวน 56 ฟัน 1 ชิ้น
6. เฟืองขับ จำนวน 16 ฟัน 1 ชิ้น
7. แผ่น PP บอร์ด ความหนา 5 มิลลิเมตร ขนาด 60 x 130 มิลลิเมตร 1 แผ่น
8. พลาสติกยึดมอเตอร์ 1 ชิ้น
9. เทปโฟมสองหน้า 2 ชิ้น

    การทดสอบ Solar Cell และมอเตอร์
- นำแผง Solar Cell ไปรับแสงอาทิตย์ หรือหลอดไฟขนาด 60-100 วัตต์ สังเกตมอเตอร์จะหมุน แสงแดดจัดมอเตอร์จะยิ่งหมุนเร็ว แผง Solar Cell ไม่สามารถใช้งานได้ดีกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอด LED

    การประกอบ Solar Car
- การสร้างโครงรถ : เตรียมแผ่น PP บอร์ด ล้อพลาสติก และเพลาเหล็ก ประกอบตามรูปที่ให้มาในกล่อง
    1. สวมเพลาเหล็ก เฟืองตามเข้ากับล้อพลาสติกทั้ง 2 ล้อ
    2. นับช่องของแผ่น PP บอร์ดลงมาด้านละ 3 ช่อง
    3. สวมเพลาเหล็กเข้ากับช่องที่ 3 แล้วสวมล้อพลาสติกที่เหลือ

    การประกอบฐานใส่มอเตอร์
- เตรียมเทปโฟมสองหน้า พลาสติกยึดมอเตอร์ ประกอบตามรูปที่ให้มาในกล่อง

    การประกอบ Solar Car
- นำชิ้นส่วนทั้งหมดมาประกอบเข้าด้วยกัน ประกอบตามรูปที่ให้มาในกล่อง


รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5225890000816
ขนาด: 145 x 250 x 30 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน