0
ชุดเรียน DVD ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป วิชา ภาษาไทย +DVD
เหมาะสำหรับทุกระดับชั้น ประกอบด้วยข้อสอบ 1,000 ข้อ Update ล่าสุด
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ชุดเรียน DVD ภาค ก วิชาภาษาไทย เล่มนี้ เป็นคู่มือประกอบการติว พร้อมแผ่น DVD ในเล่มนี้ 1 แผ่น อันจะช่วยให้ผู้สนใจได้ศึกษาเพิ่มเติม เพิ่มเทคนิค วิธีการ หลักการจำ ย่นเวลาในการอ่านหนังสือ และเพื่อให้การอ่านมีประสิทะภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มทักษะการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาส ในการสอบผ่าน วิเคราะห์ข้อสอบได้ตรงประเด็น เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

1. การวิเคราะห์บทความสั้น
2. การวิเคราะห์บทความยาว
3. การเรียงข้อความ
4. ข้อความบกพร่องหรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
5. การใช้คำหรือกลุ่มคำ

- แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ระดับ 1-2
- แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ระดับ 3-4

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163352644 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 210 x 292 x 10 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วิชาการ Sure Group, สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน