0
ชุด ฝึกอ่านออกเสียง Phonics Kids +ปากกาพูดได้ (เห็ด) (บรรจุกล่อง : Set)
สื่อการเรียนรู้ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีให้กับคุณหนูๆ เพื่อก้าวเข้าสู่การเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นอย่างมั่นใจและมีความสุข สามารถใช้ร่วมกับปากกา MIS Talking Pen
ผู้เขียน Xiejinghui Linsure
หนังสือ3,087.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีให้กับคุณหนูๆ เพื่อก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นใจและมีความสุข ด้วยหนังสือชุด "Phonics Kids ฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับหนูน้อย" หนังสือพูดได้ที่ใช้ร่วมกับปากกา "MIS Talking Pen" มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ที่แสนมหัศจรรย์ ภายในชุดประกอบด้วยหนังสือ 12 เล่ม

    Step 1 เริ่มต้นปูพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีให้กับคุณหนูๆ (6 เล่ม)
1. The Alphabet ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
- ตัวอักษร Aa - Mm
- ตัวอักษร Nn - Zz
2. The Consonants พยัญชนะ
- พยัญชะ Bb - Pp
- พยัญชนะ Qq - Zz
3. The Shoort Vowels สระเสียงสั้น
- สระเสียงสั้น Aa, Ee, Ii
- สระเสียงสั้น Oo, Uu

    Step 2 เสริมสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษของหนูๆ ให้แข็งแรง (6 เล่ม)
1. The Short Vowel Word Families & Consonant Blends กลุ่มคำที่มีสระเสียงสั้นและพยัญชนะผสม
- กลุ่มคำที่มีสระเสียงสั้น Aa, Ee, Ii, Oo
- กลุ่มคำที่มีสระเสียงสั้น Uu และพยํญชนะผสม
2. The Vowel Pairs & Consonant Digrapha สระคู่และพยัญชนะคู่
- สระคู่
- พยัญชนะคู่
3. More Vowel Pairs สระคู่เพิ่มเติม
- สระคู่เพิ่มเติม สระคู่แยก และสระคู่พิเศษ
- สระคู่เพิ่มเติม สระที่ตามด้วย r

    * ปากการับประกัน 1 ปี สามารถใช้ร่วมกับหนังสือพูดได้ของ MIS ทุกเล่ม
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1294877744610 (ปกอ่อน) 0 หน้า
ขนาด: 370 x 304 x 74 มม.
น้ำหนัก: 2985 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส, สนพ.
ชื่อเรื่องต้นฉบับPhonics Kids
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Love English Book Co., Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน