0
ชุด สนุกคิดคณิตศาสตร์ (4 เล่ม) (ฺBook Set)
รวบรวมแนวคิดพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สอดแทรกด้วยนิทานสั้น ๆ ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยที่ถูกต้องเหมาะสม และกระตุ้นศักยภาพ
หนังสือ456.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การเริ่มต้นที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง คณิตศาสตร์คือบันไดแห่งปัญญาสนุกคิดคณิตศาสตร์ขั้นบันได รวบรวมแนวคิดพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ ด้วยเนื้อหาที่เป็นระบบช่วยในการเรียนรู้ของเด็ก ๆ เนื้อหาหนังสือเล่มนี้แต่ละหน้าประกอบด้วยรูปภาพน่ารักและเกมที่น่าสนใจ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ตามวัย จากง่ายไปหายาก และสอดแทรกด้วยนิทานสั้น ๆ ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยที่ถูกต้องเหมาะสม และกระตุ้นศักยภาพที่มีในตัวเด็กด้วย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 4400003269255 (ปกอ่อน) 0 หน้า
ขนาด: 210 x 295 x 16 มม.
น้ำหนัก: 850 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน