0
ชุด หลักธรรมชีวิตศาสนา (บรรจุกล่อง : Book Set)
การเวียนว่ายตายเกิด เวียนสุขเวียนทุกข์ในวัฏสงสารมีไม่รู้จบ (ซึ่งถูกผูกมัดแน่นด้วยกิเลส) หากเรายังเพลิดเพลินไปตามสิ่งล่อต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต เพราะความไม่รู้ จึงหลงไปสร้างวิบากกรรมโดยไม่รู้เท่าทัน
ผู้เขียน วศิน อินทสระ
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การเวียนว่ายตายเกิด เวียนสุขเวียนทุกข์ในวัฏสงสารมีไม่รู้จบ (ซึ่งถูกผูกมัดแน่นด้วยกิเลส) หากเรายังเพลิดเพลินไปตามสิ่งล่อต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต เพราะความไม่รู้ จึงหลงไปสร้างวิบากกรรมโดยไม่รู้เท่าทัน ส่งผลให้ต้องวงเวียน อยู่ในวัฏสงสารนี้ตลอดไป หากเรามีความเข้าใจเรื่องชีวิต หลักธรรมและพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้แล้ว ปัญญาจะเป็นผู้ช่วยชี้ทางให้เราออกจากวัฏสงสารนี้ได้

หนังสือชุดนี้ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม คือ
1. ศรัทธากับปัญญาในพุทธศาสนา หนังสือที่จะช่วยให้คุณเกิดความเข้าใจในเนื้อแท้แห่งพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งแนะนำเรื่องราวที่ควรค่าแก่การศึกษา และวิถีทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดการรู้จริงเห็นจริง อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง
2. เพื่อเสรีภาพทางจิต หนังสือเล่มนี้ตัดตอนมาจากเรื่อง "มนุษย์กับเสรีภาพ" เฉพาะตอนที่ว่าด้วย "เสรีภาพทางจิต" เป็นเสมือนคู่มือการปฏิบัติสมถะและวิปัสนาอย่างง่าย ที่สามารถปฏิบัติด้วยตนเองได้ โดยการศึกษาธรรมชาติของจิต และการฝึกจิตด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ตกเป็นทาสของกิเลสและหลุดพ้นจากความทุกข์
3. ธรรมดาของชีวิต รวบรวมคำบรรยายที่สำคัญของผู้เขียน ในเรื่องของอภิณหปัจจเวกขณ์ (สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ ) 5 ประการด้วยกัน ทั้งการแก่ เจ็บ ตาย ความพลัดพรากและกรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167175409 (ปกอ่อน) 0 หน้า
ขนาด: 148 x 213 x 37 มม.
น้ำหนัก: 750 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ธรรมดา, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน