0
ชุด อ่านคล่องท่องเก่ง ชุด 1 (Book Set : 2 เล่ม)
หนังสือสอนอ่านแจกลูกสะกดคำ ให้อ่านออก เขียนได้ และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
หนังสือ76.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ชุด อ่านคล่องท่องเก่ง ชุด 1 (Book Set)" นี้ มีจุดประสงค์เพื่อเสริมทักษะด้านการอ่านให้แก่เด็กและผู้เริ่มเรียนภาษาไทย เด็ก ๆ จะได้ฝึกฝนการใช้พยัญชนะกับสระมาประสมเป็นคำ รู้จักรูปและเสียงวรรณยุกต์ อักษรสามหมู่ และฝึกฝนวรรณยุกต์คำที่ไม่มีตัวสะกด รวมทั้งเขียนคำต่าง ๆ ตามเสียงวรรณยุกต์ได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ อ่านคำได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีภาพประกอบน่ารัก ที่จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี

    ภายในชุดประกอบด้วย
1. แบบเรียนเร็วภาษาไทย เล่ม 1 ฝึกประสมสระ
2. แบบเรียนเร็วภาษาไทย เล่ม 2 ฝึกผันวรรณยุกต์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 6163926304189 (ปกอ่อน) 0 หน้า
ขนาด: 150 x 216 x 6 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์โลกหนังสือ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน