0
ชุด เก่งอ่าน เก่งเขียน เก่งเรียน ภาษาไทย (Set)
6 สื่อการเรียนรู้สำหรับฝึกลูกรักให้อ่านภาษาไทยได้คล่องแคล่วและคัดลายมือได้สวยงาม
หนังสือ84.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ชุด เก่งอ่าน เก่งเขียน เก่งเรียน ภาษาไทย" รวบรวม 6 สื่อการเรียนรู้สำหรับฝึกลูกรักให้อ่านภาษาไทยได้คล่องแคล่วและคัดลายมือได้สวยงาม เหมาะสำหรับเด็กวัย 2-6 ปี ภายในชุดประกอบด้วย

1. นิทานชุดฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา ตอนสระพาสนุก
2. คัด เขียน อ่าน ก ไก่ และสระไทย กับชาลีและชีวา
3. สติกเกอร์ 1 แผ่น
4. หัดคัดพยัญชนะไทย 44 ตัว
5. Flash Card หนูน้อยเก่งสระไทย
6. Cute Note กระดาษโน้ตน่ารัก

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1294877736721 (-ไม่ระบุ) 0 หน้า
ขนาด: 217 x 295 x 12 มม.
น้ำหนัก: 566 กรัม
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน