0
ชุด เด็กรักษ์ไทย : โขนไทย
ชวนเด็ก ๆ มารู้จักกับ "โขนไทย" มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ และมรดกภูมิปัญญาของไทย เพื่อให้เด็ก ๆ รู้สึกรักและภาคภูมิใจ เป็นแรงบันดาลใจให้อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้สืบไป
หนังสือ213.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    มารู้จักกับ "โขน" ศิลปะการแสดงชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทย ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจาก "UNESCO" ให้เป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เมื่อปี 2018 "การแสดงโขน" เป็นศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนง กว่าจะมาเป็นการแสดงโขน ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง? หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ พร้อมเกร็ดน่ารู้ท้ายเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ประสาท ทองอร่าม (ครูมืด) ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
- พิเศษ! ชมวิดีโอการแต่งกายโขน ท่าฝึกโขนพื้นฐาน และท่ารำต่าง ๆ ผ่านการสแกน OR Code ในเล่ม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164672093 (ปกอ่อน) 60 หน้า
ขนาด: 229 x 229 x 6 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์Happy Kids, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน