0
ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ เขาวงกตพิศวง สำหรับเด็กอายุ 4-5 ปี
ใช้ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ประกอบกับหลักเหตุผลมาแก้ไขโจทย์ปัญหาได้
หนังสือ80.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ เขาวงกตพิศวง สำหรับเด็กอายุ 4-5 ปี" เล่มนี้ ถูกออกแบบมาให้มีคำถามที่หลากหลายเหมาะสมกับอายุ เช่น เกมเขาวงกตจับคู่ เกมเขาวงกตตัวเลข เกมเขาวงกตภาษา ฯลฯ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเด็ก ๆ ให้อยากทำกิจกรรม เวลาเล่นเกมเขาวงกตเด็ก ๆ จำเป็นต้องสำรวจภาพอย่างละเอียด เพื่อจะได้ทราบว่าจะเดินต่อไปอย่างไร และวิเคราะห์ว่าควรเดินไปทางไหนจึงจะไปถึงจุดหมายปลายทาง การทำกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนเรื่องการสังเกตและการวิเคราะห์ว่าควรเดินทางไปทางไหนจึงจะไปถึงจุดหมายปลายทาง การทำกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนเรื่องการสังเกตและการวิเคราะห์แยกแยะ รวมทั้งได้ฝึกการให้เหตุผลอย่างรอบคอบ เมื่อเดินผิดเส้นทางก็ต้องกลับไปเดินใหม่อีกรอบ ซึ่งต้องจำให้ได้ว่าเคยเดินไปเส้นทางไหนแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เดินผิดอีก การเดินทางไปยังจุดหมายนั้นช่วยฝึกฝนการมีสมาธิจดจ่อ ส่วนการลากเส้นไปยังทิศทางต่าง ๆ ช่วยฝึกฝนการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและดวงตา รวมทั้งพัฒนาทักษะการใช้ดินสอ

    เกมเขาวงกตมีความยากในระดับหนึ่ง หากเด็ก ๆ เดินไปถึงจุดหมายสำเร็จ พวกเขาจะรู้สึกดีใจและพอใจ รวมทั้งมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น และนอกจากจะเดินจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดหมายเหมือนการเล่นเกมเขาวงกตทั่วไปแล้ว อาจแนะนำให้เด็ก ๆ เดินจากจุดหมายไปถึงจุดเริ่มต้นก็ได้ เด็ก ๆ จะได้ฝึกเรื่องทิศทางตรงกันข้าม รู้จักคิดพลิกแพลงและรู้จักแก้ปัญหา

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1294877742265 (ปกอ่อน) 70 หน้า
ขนาด: 212 x 293 x 7 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส, สนพ.
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Tony Culture Co., Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน