0
ชุมชนพอเพียง
ตัวอย่างชุมชนที่ประสบความสำเร็จตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับตัวอย่างชุมชนที่ประสบความสำเร็จตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาที่สามารถเริ่มได้จากการสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง สู่หมู่บ้าน และสู่เศรษฐกิจในวงกว้างขึ้นในที่สุด เป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ เนื้อหาในเล่มเป็นความพยายามที่จะนำเสนอให้เห็นว่า ชุมชนจะนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของตนเองอย่างไร เพราะแต่ละชุมชนก็มีปัญหาที่ต้องแก้ไขและรายละเอียดเฉพาะท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป

    หลากตัวอย่างของชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในเมืองอย่างกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดทุกภาคของประเทศไทยในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นบทเรียนสำคัญที่ชุมชนอื่น จะได้นำไปศึกษาและเป็นตัวอย่างในการพัฒนาชุมชนตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป

สารบัญ

ตอนที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียงกับประเทศไทย
- ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักคิดของปราชญ์ชาวบ้าน

ตอนที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชนตัวอย่าง
- เนินทองหมู่บ้านพอเพียง ชุมชนยั่งยืน
- ฟ้าใหม่ ชุมชนตัวอย่างของการเลิกเหล้า
- บ้านจำรุง ต้นแบบชุมชนพอเพียง
- บ้านหนองสะโน วิสาหกิจชุมชนตัวอย่าง
- หมู่บ้านลำไทร ชุมชนพอเพียงในกรุงเทพฯ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167358031 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 139 x 207 x 13 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ไว้ลาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน