0
ช่วงเวลาแบบคานธี : The Gandhian Moment
หนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งช่วยเตือนให้ระลึกถึงบทบาททางการเมืองอันคงทนของคานธี และคำอธิบายที่ให้แนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับความสำเร็จทางภูมิปัญญาที่โดดเด่นยิ่ง
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คานธีเป็นที่เคารพในฐานะผู้นำสำคัญในประวัติศาสตร์ บิดาแห่งเอกราชอินเดีย และแรงบันดาลใจต่อการประท้วงที่ไม่ใช้ความรุนแรงทั่วโลก แต่ความสำคัญของผลสำเร็จเชิงปฏิบัติเหล่านี้ ได้อำพรางความยิ่งใหญ่ของคานธีในฐานะนักคิดทางการเมืองที่มีความคิดริเริ่ม โดดเด่นเป็นพิเศษ รามีน ญะฮานเบกลูนำเสนอคานธีในฐานะนักทฤษฎีการเมือง ผู้จุดประกายความคิดของระบบที่ตั้งบนรากฐานของพลังแห่งความไม่รุนแรง เพื่อท้าทายอธิปไตยและการครอบงำของรัฐ ในฐานะที่ตนเองเป็นนักปรัชญาและนักกิจกรรม ญะฮานเบกลูชี้ให้เราเห็นแก่นสารความคิดของคานธี แสดงให้เห็นกระบวนการที่ความคิดเหล่านี้ได้หล่อหลอมการประท้วงทางการเมือง นับจากอเมริกาในยุคทศวรรษ 1960 ถึงการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน และไกลเกินกว่านั้น ตลอดจนการเรียกร้องให้ใช้ความคิดดังกล่าวในปัจจุบันโดยบรรดาชาวมุสลิมที่ ปรารถนาความเปลี่ยนแปลง

    คานธีท้าทายความคิดทางการเมืองกระแสหลักอย่างมีพลังที่สุดใน เรื่องอธิปไตย เขาโต้แย้งว่า อำนาจของรัฐไม่อาจชอบธรรมขึ้นมาได้ เพียงเพราะได้รับการสนับสนุนจากคนทั่วไป หรือเพียงเพราะอำนาจรัฐปกป้องเราจากอนาธิปไตย อันที่จริง ความชอบธรรมกลับอิงอยู่กับความยินยอมพร้อมใจของพลเมืองผู้รับผิดชอบต่อ หน้าที่ ซึ่งพร้อมจะท้าทายรัฐโดยไม่ใช้ความรุนแรงต่างหาก เมื่อใดก็ตามที่รัฐกระทำการอย่างไร้ศีลธรรม เมื่อการต่อสู้ภายในบรรลุถึงจุดที่เราเกิดความตระหนักในหน้าที่ที่เราพึง กระทำ ญะฮานเบกลูกล่าวว่า เมื่อนั้นจัดว่าเป็นจุดสูงสุดของ "ช่วงเวลาแบบคานธี" 

    ความคิดของคานธีได้สร้างแรงจูงใจให้บุคคลสำคัญมากมาย เช่น มาร์ติน ลูเธอร์ คิง, เนลสัน แมนเดลา และทะไลลามะ ดังที่ญะฮานเบกลูได้แสดงให้เห็น ความคิดเหล่านี้ยังเป็นแรงบันดาลใจต่อ อบุล กาลาม อาซาด และ ข่าน อับดุล กาเฟอร์ ข่าน นักกิจกรรมชาวมุสลิมที่ไม่เป็นที่รู้จักนักด้วย ซึ่งงานของคนเหล่านี้เพื่อเอกราชอินเดียเป็นคำตอบต่อผู้คนทั้งหลายใน ปัจจุบันที่ยังเคลือบแคลงสงสัยว่า การประท้วงของอิสลามที่ไม่ใช้ความรุนแรงเป็นไปได้ด้วยหรือ หนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งช่วยเตือนให้ระลึกถึงบทบาททางการเมืองอันคงทนของคาน ธี และคำอธิบายที่ให้แนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับความสำเร็จทางภูมิปัญญาที่โดดเด่นยิ่ง

สารบัญ

บทที่ 1 เกริ่นนำ : การพลิกกลับการรับรู้การเมืองสมัยใหม่ของคานธี
บทที่ 2 หลักการเมืองแบบคานธี
บทที่ 3 ข้อพิพากษ์ต่ออารยธรรมสมัยใหม่
บทที่ 4 ปรัชญาสาธารณะของคานธี : การเชื่อมโยงศีลธรรมกับการเมือง
บทที่ 5 การยอมรับคานธีในอินเดีย
บทที่ 6 คานธีและสิ่งที่เกินไกลกว่านั้น
บทที่ 7 ปิดท้าย : คานธีในปัจจุบัน

คำนิยม
"การเสาะแสวงความไม่รุนแรงของคานธีที่เร้าใจและช่างคิด ทั้งในฐานะวิธีต่อต้านความรุนแรง และในฐานะรากฐานระเบียบทางการเมืองระดับชาติและโลกแบบใหม่ หนังสือเล่มนี้ล้มล้างมายาคติหลายประการเกี่ยวกับสังคมมุสลิมและแสดงอย่างชาญฉลาดว่า คานธียังคงมีความสำคัญอยู่"ภิกขุ ปาเรช มหาวิทยาลัยเวสต์มินส์เตอร์
"การค้นพบคานธีใหม่ของญะฮานเบกลู ให้เหตุผลอันเด็ดเดี่ยวในการสนับสนุนพลังแห่งความรัก เพื่อเปลี่ยนแปลงการกระทำร่วมที่ต่อต้านความอยุติธรรมและการกดขี่ การอุทิศอันมีวาทศีลป์และเป็นแบบฉบับต่อปรัญญาการเมืองของคานธี ซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อการต่อสู้ระบอบเผด็จการทั่วโลก นี่เป็นหนังสือบังคับสำหรับทั้งนักคิดและนักกิจกรรม"สุธีร์ กาเกอร์ ผู้เขียน ชาวอินเดีย (ร่วมกับคาธารีนา กาเกอร์)
"งานของญะฮานเบกลู ซึ่งผสานปรัชญาเข้ากับการดำเนินกิจกรรมการเมืองที่ครอบคลุม ได้วางคานธีไว้ในสังเวียนการเมืองระดับโลกในปัจจุบัน ที่ซึ่งความคิด และการปฏิบัติหลายประการของคานธีเริ่มมีความหมายใหม่ มีหนังสือเพียงไม่กี่เล่มที่เคยพยายามวางคานธีในบริบทการเมืองระดับโลกเช่นนั้น แต่ญะฮานเบกลูนั้น ตามที่ข้าพเจ้าทราบ มีความโดดเด่นในการเน้นลัทธิแบบคานธีในฐานะข้อวิพากษ์ต่ออธิปไตยแบบสมัยใหม่ที่อิงรัฐเป็นศูนย์กลาง อันแสดงให้เห็นการศึกษาที่เกิดประโยชน์มากเป็นพิเศษ"ไฟซาล เดวยี มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167368696 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 142 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2015
ชื่อเรื่องต้นฉบับThe Gandhian Moment
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน