0
ช่วงแห่งชีวิต ของ ส. ศิวรักษ์ (ปกแข็ง)
รวบรวมชีวประวัติของนักเขียนที่มีผลงานทางวรรณกรรมและข้อเขียนต่างๆ มากมาย
หนังสือ760.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นชีวประวัติของนักเขียนที่มีผลงานทางวรรณกรรมและข้อเขียนต่างๆ มากมาย คือ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตยสภาจากประเทศอังกฤษ แล้วเดินทางกลับเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2505 ซึ่งผู้เขียนได้บรรยายสภาพชีวิตความเป็นอยู่เมื่อประมาณ 60 ปีที่ผ่านมาอย่างถี่ถ้วนละเอียดลออ มีการกล่าวถึงบรรพบุรุษทั้งฝ่ายบิดาและมารดา ซึ่งผู้เขียนสืบเสาะค้นหามาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนช่วงชีวิตตั้งแต่ทารก ชีวิตภายในครอบครัว การศึกษา งานอดิเรกและความสามารถพิเศษที่มีมาตั้งแต่ยังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา การเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ สภาพบ้านเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ที่ประเทศอังกฤษ การเข้าร่วมกิจกรรมของสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์และสันนิบาตนักเรียนไทยในยุโรป การเข้าร่วมแสดงปาฐกถาและโต้วาที เนื้อเรื่องโดยตลอดเป็นที่น่าชวนติดตามอย่างยิ่ง

    ส. ศิวรักษ์ เป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างปรัชญาทางความคิดของตะวันตกให้เข้ากับตะวันออก ตลอดจนประสานกลมเกลียววัฒนธรรมของไทยในอดีตให้เข้ากับปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีความรู้ในด้านคติธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งอีกด้วย

สารบัญ

ช่วงที่ 1 กำพืดและเทือกเถาเหล่ากอ
ช่วงที่ 2 กำเนิดและก่อนเกิด
ช่วงที่ 3 เมื่อเป็นเด็กและเข้าโรงเรียน
ช่วงที่ 4 ชีวิตยามสงครามจนตลอดรัชกาลที่แปด
ช่วงที่ 5 เติบโตจนเป็นหนุ่ม
ช่วงที่ 6 เมืองนอก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167339290 (ปกแข็ง) 536 หน้า
ขนาด: 192 x 170 x 39 มม.
น้ำหนัก: 1465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1995
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน