0
ช่วยเด็กสร้างโลก
คู่มือกิจกรรมสำหรับคุณครูและคุณพ่อคุณแม่ ช่วยเด็กสร้างโลกที่น่าอยู่ เป็นมิตรกับตัวเองและเป็นมิตรกับโลก
หนังสือ142.50 บาท
สภาพเก่าปานกลาง75.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือช่วยเด็กสร้างโลก" คู่มือกิจกรรมสำหรับคุณครูและคุณพ่อคุณแม่เพื่อช่วยเด็กสร้างโลกที่น่าอยู่ เป็นมิตรต่อตัวเองและเป็นมิตรต่อโลก คู่มือช่วยคุณพ่อคุณแม่ คุณครู และผู้ที่ทำงานกับเด็กและเยาวชน เกิดแรงบันดาลใจ คิดค้น ต่อยอดกิจกรรมและการเรียน การสอน ที่ทำให้เด็กของเราค้นพบโลกใหม่ที่เขาปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ รวมทั้งสร้างโลกใหม่ด้วย 7   แนวคิดการสร้างพลเมืองเด็ก

สารบัญ

- เด็กกับการเรียนรู้เรื่องระเบียบวินัย
- เด็กกับหัวใจใฝ่สันติวิธี
- เด็กกับความมีจิตสาธารณะ
- เด็กกับการเรียนรู้การเคารพความแตกต่าง
- เด็กกับจิตใจมุ่งมั่นทำให้สำเร็จ
- เด็กกับการจัดการอารมณ์ของตนเอง
- พลเมืองเด็กมีความรักในเพื่อนมนุษย์ แบ่งปันและสร้างสรรค์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167790749 (ปกอ่อน) 74 หน้า
ขนาด: 190 x 215 x 6 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สื่อเด็กและเยาวชน, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน