0
ลด 20%
ช่างทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล
นอกจากจะกล่าวถึงปั๊มฉีดเชื้อเพลิงและหัวฉีดเชื้อเพลิงแล้ว ยังประกอบไปด้วย เครื่องควบคุมความเร็ว การจัดห้องทดสอบปั๊มและหัวฉีด พร้อมทั้งเครื่องมือพิเศษแบบต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
หนังสือ156.00 บาท
e-books(PDF) ?140.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงและหัวฉีดเชื้อเพลิงเป็นอุปกรณ์สำคัญ ซึ่งอยู่ในระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล รายละเอียดเนื้อหาที่เกี่นวข้องกับปั๊มฉีดเชื้อเพลิงมีอยู่ค่อนข้างมาก ผู้เขียนจึงได้เขียนแยกออกมาจากระบบเชื้อเพลิง เพื่อให้ตรงกับรายวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา คือรายวิชา ช่างทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งใช้เรียนทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป เพราะได้รวบรวมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไว้ในเล่มเดียวกัน

   

สารบัญ

บทที่ 1 หน้าที่ของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
บทที่ 2 หัวฉีดเชื้อเพลิงดีเซล
บทที่ 3 ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงกำลังดันสูงแบบสูบเรียง
บทที่ 4 ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงกำลังดันสูงแบบจานจ่าย VE
บทที่ 5 เครื่องควบคุมความเร็ว
บทที่ 6 ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงแบบจานจ่าย CAV หรือ DPA
บทที่ 7 การจัดห้องทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล

- เฉลยแบบฝึกหัด

คำนิยม
ข้าพเจ้าได้ตรวจดูต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้แล้วเห็นว่าอาจารย์สนิท เสมียนรัมย์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในวิชาช่างทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซลอย่างดียิ่ง ได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะและความเพียรพยายามจัดทำขึ้น หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระตรงตามหลักสูตรและเป็นหนังสือที่มีคุณค่าเล่มหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้เรียนและผู้ใฝ่ศึกษาอ่านศึกษาได้ด้วยตนเอง และสามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเองนายสำเร็จ วงศ์ศักดา- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160804962 (ปกอ่อน) 440 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 20 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน