0
ซิกมันด์ ฟรอยด์ ประวัติชีวิตการงานและฟรอยด์บำบัด (PDF)
ผู้ไขความลับของจักรวาลแห่ง "จิต"
หนังสือ118.75 บาท
e-books(PDF) ?89.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่บอกเล่าตำนานบุคคลสำคัญทางวิชาแพทย์ที่ยังคงติดตรึงหัวใจผู้ยังรักและเฝ้าศึกษาเรื่องราวของจิตใจ และพฤติกรรมมนุษย์ตราบจนทุกวันนี้... "ซิกมันด์ ฟรอยด์" ...ยอดอัจฉริยะเจ้าของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ที่สามารถเข้าใจถึงก้นบึ้งหัวใจและพฤติกรรมเชื่อมโยงงานของมนุษย์กว่าทฤษฎีหรือองค์ความรู้ที่มีคุณค่าจะปรากฏ ฟรอยด์ต้องฟันฝ่าอุปสรรคชีวิตมากมายทั้งความอดทนต่อความทุกข์ ความโดดเดี่ยว และแม้แต่การไร้ซึ่งมิตรภาพที่แลกมาด้วยความสำเร็จในหน้าที่การงาน

สารบัญ

1. วัยเด็ก วัยเรียน
2. วัยหนุ่ม
3. วัยทำงาน แต่งงาน-วัยแสวงหา
4. กำเนิดจิตวิเคราะห์และชมรมวันพุธ
5. สมาคมจิตวิเคราะห์แห่งเวียนนนา สภาจิตวิเคราะห์นานาชาติ
6. แตกแยกกับแอดเลอร์-จุง และบินสแวงเกอร์
7. สงครามโลกครั้งที่ 1 และทุกข์โศกสาหัส
8. ความงอกงามแห่งการงาน
9. สงครามโลกครั้งที่ 2 สมาคมจิตวิเคราะห์ถูงเพ่งเล็ง และลาก่อนเวียนนา ไปตายที่ลอนดอน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300015638 (PDF) 176 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน