0
ซึมเศร้าใครว่าไม่อันตราย รีบรักษา อย่าเพิกเฉย
คู่มือสำหรับผู้ป่วยและคนใกล้ชิด เพราะความรู้และความเข้าใจคือกุญแจสำคัญในการไขปัญหา ให้หนังสือเล่มนี้ได้ทำหน้าที่ส่งมอบกุญแจดอกนั้น พร้อมกับกำลังใจและความปรารถนาดี
หนังสือ232.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ขั้นแรกของการรับมือภาวะซึมเศร้า คือการค้นหาคำตอบให้แก่คำถามเหล่านี้...

    - ฉันมีภาวะซึมเศร้าหรือไม่
    - ความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับใด
    - การดำเนินโรคเป็นอย่างไร
    - ฉันมีอาการตามประเภทย่อยของภาวะซึมเศร้าหรือไม่
    - ฉันมีโรควินิจฉัยร่วมทางจิตเวชอื่น ๆ หรือเปล่า
    - วิถีชีวิตแบบใดที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้า

    จากนั้นจึงก้าวต่อสู่ขั้นที่สอง นั่นคือการประเมินตนเอง และเลือกว่าควรใช้แนวคิดหรือหลักการใด เพื่อให้ชีวิตได้สัมผัสความอิ่มเอมอีกครั้ง สุดท้าย ไม่ลืมเตรียมความพร้อมให้ตนเองในขั้นที่สาม นั่นคือการตอบคำถาม เช่น หากการรักษาครั้งแรกไม่ได้ผล ฉันทำอะไรได้บ้าง ฉันควรนำวิธีรักษาที่เหมาะสมแบบใดมาปรับใช้ เพราะความรู้และความเข้าใจคือกุญแจสำคัญในการไขปัญหา ให้หนังสือ "ซึมเศร้าใครว่าไม่อันตราย รีบรักษา อย่าเพิกเฉย" เล่มนี้ ได้ทำหน้าที่ส่งมอบกุญแจดอกนั้น พร้อมกับกำลังใจและความปรารถนาดี

สารบัญ

- ภาวะซึมเศร้าที่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน
- รูปแบบที่หลากหลายของโรคซึมเศร้า
- แง่มุมที่หลากหลายของภาวะซึมเศร้า : ข้อมูลจำเพาะและชนิดย่อยของภาวะซึมเศร้า
- ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า
- การคงอยู่ของภาวะซึมเศร้า
- ความทุกข์มักไม่เกิดขึ้นเพียงลำพัง : บริบทของภาวะซึมเศร้า
- การรักษาภาวะซึมเศร้า : หลักการปฏิบัติตัว
- ข้อสรุปและความคิดเห็น

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. นำเสนอเนื้อหาอย่างเป็นลำดับ โดยเริ่มต้นจากข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับสาเหตุของโรค ลักษณะอาการของภาวะซึมเศร้าชนิดต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางและวิธีรักษาทุกรูปแบบ เพื่อให้ผู้อ่านติดตามและเข้าใจได้ง่าย
2. รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าที่ร่วมสมัย และมีหลักวิทยาศาสตร์รองรับโดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา เนื้อหาน่าเชื่อถือ
3. คัดสรรกรณีตัวอย่างของผู้มีภาวะซึมเศร้าที่มีความหลากหลายสูงมาไว้ในเล่ม ช่วยเปิดมุมมองผู้อ่านให้ได้รู้จักภาวะซึมเศร้าชนิดต่าง ๆ จากสถานการณ์จริง เพื่อเป็นแนวทางพิจารณาบริบทการดำเนินชีวิตของตนเองหรือคนใกล้ชิด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160455591 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 143 x 209 x 10 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2022
ชื่อเรื่องต้นฉบับDepressionen verstehen
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Verlag Herder GmbH
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน