0
ดนตรีนิยม
หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบเรียน ในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีเนื้อหา 2 ส่วนใหญ่ ๆ ส่วนที่ 1 ส่วนที่เป็นของดนตรีไทย ส่วนที่ 2 ส่วนที่เป็นดนตรีตะวันตก
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ดนตรีนิยม" เล่มนี้ ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบเรียนวิชาดนตรีนิยม (Music Appreciation) ในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนที่ 1 ส่วนที่เป็นของดนตรีไทย และส่วนที่ 2 ส่วนที่เป็นดนตรีตะวันตก รายละเอียดของเนื้อหาวิชาทั้งหมดครอบคลุมรายวิชาดนตรีนิยม หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์โดยตรงกับนักศึกษา ในการเรียนการสอน และใช้ประกอบการบรรยายของผู้สอนได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ธรรมชาติของดนตรี
บทที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี
บทที่ 3 การผสมวงดนตรีไทย
บทที่ 4 คีตวรรณกรรมไทย
บทที่ 5 คีตกวีที่สำคัญของไทย
บทที่ 6 การผสมวงดนตรีตะวันตก
บทที่ 7 รูปแบบและคีตวรรณกรรม
บทที่ 8 คีตกวีตะวันตก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165382861 (ปกอ่อน) 152 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 8 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน