0
ดวงใจในทรงจำ
จดหมายเหตุภาคประชาชน เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
หนังสือ427.50 บาท
e-books(PDF) ?329.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    บทบันทึกเรื่องราวความทรงจำและความประทับใจต่องานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ พระมหาเถระ พระเถระ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ นิสิตนักศึกษา เรื่อยไปจนถึงประชาชนจิตอาสาที่ได้อยู่ร่วมรู้เห็นเป็นพยานในวันเวลาสถานที่ต่าง ๆ กัน จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นจดหมายเหตุภาคประชาชนชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่บันทึกความชื่นใจและความทรงจำของประชาชนไว้เป็นหลักฐานให้เราได้ย้อนกลับมาดูในวันข้างหน้าด้วยความสุข...

สารบัญ

ภาคที่ 1 : ต้นสาย
- เปิดประวัติศาสตร์แผ่นดิน "บรมราชาภิเษก" : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์
- บรมราชาภิเษก พระราชนิยมในแต่ละรัชกาล : ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
- สืบค้นร่องรอย เปิดข้อสันนิษฐานใหม่ในประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก : บุหลง ศรีกนก
- ร่วมชื่นชมพระบารมี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก : วิษณุ เครืองาม

ภาคที่ 2 : ปลายสุข
- "พระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา" : สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
- "งดงามสมพระเกียรติ" : พระราชญาณปรีชา (สมจิตต์ อธิจิตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
- "ถือว่าโชคดีอย่างที่สุด" : พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
- "ชีวิตนี้...พอแล้ว" : หม่อมราชวงศ์ศิริมา วรวรรณ ชมสุรินทร์
- "เหมือนเสียงทรงพระเจริญกึกก้องทั่วประเทศ" : หม่อมหลวงภัทรสุดา กิติยากร
- "เป็นบุญเป็นวาสนาแล้ว" : วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740216810 (ปกอ่อน) 392 หน้า
ขนาด: 162 x 210 x 22 มม.
น้ำหนัก: 475 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน