0
ดอกไม้แทนใจ จากสวนสู่แจกัน
นอกจากการปลูกไม้ดอกในบ้านจะให้ความเพลิดเพลินแล้ว การนำดอกไม้ที่เราชอบมาจัดตามจินตนาการของเรานับว่าเป็นการเพิ่มมูลค่า ความสุขในชีวิต...
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในบ้านนอกจากจะให้ความเพลิดเพลินแล้วการนำดอกไม้ที่ชื่นชอบมาจัดตามจินตนาการของตัวเราเองยังเป็นการช่วยเพิ่มความสุขในชีวิต และมอบความสุขนั้นให้กับบุคคลใกล้ชิดที่รักและเคารพ หนังสือเล่มนี้จะช่วยเพิ่มความสุขให้กับคุณผู้อ่านที่ชอบสวนและต้นไม้ ช่วยเพิ่มแนวความคิด และให้คุณได้เห็นถึงคุณค่าของสิ่งเล็กๆ น้อยๆ รอบตัว ภาพประกอบสี่สีชัดเจนตลอดทั้งเล่ม รายได้จากการจำหน่ายหนังสือทั้งหมดจะนำทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อสมทบกองทุนศูนย์วิจัยศึกษา และบำบัดโรคมะเร็งของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

สารบัญ

- ดอกไม้แทนใจ จากสวนสู่แจกัน
- ภาชนะและอุปกรณ์ตกแต่ง
- แนวคิดในการจินตนาการ
- งานจัดสวนประยุกต์กับงานจัดดอกไม้
- เตรียมดอกไม้และเริ่มจัด
- การจัดในภาชนะแก้ว
- เพิ่มความน่ารักด้วยงานประดิษฐ์
- นานารูปแบบการจัด
- นานาพรรณไม้

คำนิยม
คุณค่าของหนังสือเล่มนี้ที่แฝงอยู่ คือ การสะท้อนให้เห็นว่าการสร้างผลงานที่สวยงามหรือผลงานที่ทรงคุณค่า ซึ่งมีองค์ประกอบหลากหลายมีความสวยงามหรือคุณค่าที่ต่างกัน แต่เมื่อนำมารังสรรค์เป็นผลงานแต่ละอย่างล้วนมีความสำคัญในตัวเองจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ ความสำเร็จของผลงานจึงขึ้นอยู่กับผู้รังสรรค์ว่าจะมีวิจารณญาณและพรสวรรค์ในการคัดเลือกองค์ประกอบต่างๆ มาจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม ให้เกิดความสวยงามได้อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก ดังนั้นหนังสือเล่มนี้ จึงไม่เพียงดูแล้วสวยงามทำให้มีความสุข แต่สำหรับบางท่านยังเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงความสำคัญของทุกสรรพสิ่ง และการอยู่รวมกันอย่างมีดุลยภาพจะนำมาซึ่งความงดงามและศานติสุขในที่สุด
--พระราชนิยม ในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี--
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789748132129 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 227 x 230 x 7 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน