0
ลด 20%
ดักเก็งข้อสอบ ภาค ก ก.พ.
ประกอบด้วย วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
หนังสือ232.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการเตรียมสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับปริญญาตรี ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล
- คณิตศาสตร์ทั่วไป
- อนุกรม
- เงื่อนไขสัญลักษณ์
ฯลฯ

วิชาภาษาไทย ด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา
- การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ
- การสรุปความและการตีความจากบทความ
- การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
ฯลฯ

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
- แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริทารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562
- แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562
ฯลฯ

วิชาภาษาอังกฤษ
- เจาะข้อสอบโครงสร้างหลักไวยากรณ์ ขั้นพื้นฐาน (Structure)
- เจาะข้อสอบการสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
- เจาะข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Comprehension)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164636354 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาด: 205 x 293 x 20 มม.
น้ำหนัก: 775 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน