0
ดินแบบไหน ต้นไม้เติบโต
คู่มือรอบรู้ และแก้ปัญหาดินทุกรูปแบบในเล่มเดียว การเตรียมดินสำหรับปลูกต้นไม้ ผัก ไม้ผล และพืชไร่ รู้เรื่องกรด-ด่าง เพื่อแก้ปัญหาดิน การปรับปรุงดินเปรี้ยว/ เค็ม เป็นด่าง และแก้ปัยหาการทำสวนในดินทราย
หนังสือ141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ดินแบบไหน ต้นไม้เติบโต" เล่มนี้ จะช่วยแนะนำวิธีบำรุงดิน แก้ปัญหา และฟื้นฟูดิน โดยเน้นการใช้ธรรมชาติเป็นหลัก โดยให้ความรู้ด้านการเตรียมดินสำหรับปลูกต้นไม้ ผัก ไม้ผล และพืชไร่, รู้เรื่องกรด-ด่างเพื่อแก้ปัญหาดิน, การปรับปรุงดินเปรี้ยว/เค็ม เป็นด่าง และแก้ปัญหาการทำสวนในดินทราย, รู้จักกับธาตุหลัก ธาตุรอง และธาตุเสริมในดิน เพื่อเข้าใจอาการผิดปกติของพืช รวมไปถึงรูปแบบและหลักในการยกร่องดินเพื่อปลูกพืช จึงเหมาะสำหรับผู้ปลูกต้นไม้ทุกกลุ่ม ตั้งแต่ผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับในบ้านจนถึงเกษตรกร ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับดินเพื่อการปลูกต้นไม้ให้เติบโตงอกงาม

สารบัญ

- แผ่นดินทองของเรา
- สิ่งมีชีวิตในดิน ไมมีปุ๋ยใดทดแทนได้
- รอบรู้เรื่องกรด-ด่าง เพื่อแก้ปัญหาดิน
- ดิน น้ำ ปุ๋ย แก้ว 3 ประการของเกษตรกร
- จับคู่ดินกับพืช
- ฟื้นคืนชีพดิน ปรับปรุง บำรุงดินให้สมบูรณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167502601 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์คอร์ฟังก์ชั่น, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน