0
ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและการประยุกต์ใช้ (บาร์-เอชอาร์เอ็ม)
รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ด รวมไปถึงวิธีการทดลองและขั้นตอนสำหรับการทำดีเอ็นเอบาร์โค้ดในสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่าง ๆ ทั้งสัตว์ พืช และเห็ดรา
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและการประยุกต์ใช้ (บาร์-เอชอาร์เอ็ม)" เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ด รวมไปถึงวิธีการทดลองและขั้นตอนสำหรับการทำดีเอ็นเอบาร์โค้ดในสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่าง ๆ ทั้งสัตว์ พืช และเห็ดรา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 ส่วน ประกอบด้วย ดีเอ็นเอบาร์โค้ดดิ้งคืออะไร มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง เอาไปใช้งานอะไรได้บ้าง มีวิธีการทำอย่างไร จีโนมของออร์แกแนลล์และยีนที่ใช้ในการทำดีเอ็นเอบาร์โค้ด โพรโทคอลในการทำดีเอ็นเอบาร์โค้ด การประยุกต์ใช้เทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ด และตัวอย่างงานวิจัย

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 จีโนมในออร์แกนเนลล์
ส่วนที่ 3 การใช้ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอในการทำบาร์โค้ด
ส่วนที่ 4 คลอโรพาลาสต์จีโนม
ส่วนที่ 5 การใช้คลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอในการทำบาร์โค้ดในพืช
ส่วนที่ 6 โพรโทคอลในการทำดีเอ็นเอบาร์โค้ด
ส่วนที่ 7 การประยุกต์ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ไฮเรสโซลูชันเมลติ้ง

- บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339892 (ปกอ่อน) 186 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน