0
ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตน
"ตนที่ฝึกดีแล้ว เป็นแสงสว่าง เป็นเครื่องส่องทาง เป็นเครื่องนำชีวิต เป็นเครื่องยังชีวิตให้สว่าง" ถ้าต้องการเป็นแสงสว่างทั้งของตนเองและของผู้อื่น ก็ต้องฝึกตนให้เป็นคนดี หนีให้ไกลจากความโลภโกรธหลง
หนังสือ23.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ตน อันเป็นที่รักยิ่งของตน" รวมหลักธรรมคำสอนของ "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุข ความสงบภายในจิตใจ ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามานำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- จิตของบัณฑิต ย่อมไม่หวั่นไหว
- ปัญญามีคุณประดุจแสงสว่าง
- ตนแลเป็นที่รักยิ่งของตน
- ตนเป็นที่พึ่งของตน
- ธรรมอันเป็นกำลัง
- อำนาจที่ที่ยิ่งใหญ่ของใจ
- อย่าตกเป็นทาสของกิเลส
- พึงรักษาใจให้ห่างไกลจากกิเลส
- อำนาจแห่งความยึดมั่นของจิต
- พึงสละออกด้วยการให้
- การวางตนให้งดงามตามฐานะ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160307975 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 105 x 144 x 7 มม.
น้ำหนัก: 75 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน