0
ตรรกวิทยาสัญลักษณ์
หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ของ "ตรรกวิทยาระดับแรก" ทั้งหมด นับตั้งแต่วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ของตรรกวิทยาประพจน์ และวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ของตรรกวิทยาภาคแสดง
หนังสือ494.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ตรรกวิทยาสัญลักษณ์" เล่มนี้ ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ของ "ตรรกวิทยาระดับแรก" ทั้งหมด นับตั้งแต่วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ของตรรกวิทยาประพจน์ และวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ของตรรกวิทยาภาคแสดง นอกจากนี้ยังนำเสนอการวิเคราะห์กลไกของความสมเหตุสมผล ของการอ้างเหตุผล รวมทั้งทฤษฎีการพิสูจน์ ทั้งในตรรกวิทยาประพจน์และตรรกวิทยาภาคแสดง ตรรกวิทยามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความถูกต้องและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์กันของข้อความ โดยเฉพาะที่สัมพันธ์กันเป็นรูป การอ้างเหตุผล ซึ่งทำให้เราเห็นว่าการอ้างเหตุผลที่ถูกตามหลักเกณฑ์นั้นเป็นอย่างไร และเหตุใดจึงถูกต้อง

    ในปัจจุบันมีหนังสือเกี่ยวกับตรรกวิทยาพื้นฐานเป็นจำนวนมาก แต่หนังสือเล่มนี้มีความพิเศษตรงที่มิได้เน้นหนักที่ทักษะในการทำแบบฝึกหัด หรือการแก้โจทย์ แต่เน้นที่ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของตรรกวิทยา ความเข้าใจนี้เป็นสิ่งจำเป็นในการศึกษาหลากหลายสาขา อาทิ ปรัชญา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาษาศาสตร์ กฎหมาย และอื่น ๆ

สารบัญ

1 บทนำ
2 วากยสัมพันธ์ของตรรกวิทยาของประพจน์
3 อรรถศาสตร์ของตรรกวิทยาของประพจน์
4 การแปลในภาษาแบบแผนประพจน์
5 อรรถศาสตร์ของตรรกวิทยาของประพจน์ (2)
6 การพิสูจน์ในภาษาแบบแผนของประพจน์ (1)
7 การพิสูจน์ในภาษาแบบแผนของประพจน์ (2)
8 การพิสูจน์ในภาษาแบบแผนของประพจน์ (3)
9 วากยสัมพันธ์ของตรรกวิทยาภาคแสดง
10 อรรถศาสตร์ของภาษาแบบแผนภาคแสดง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340010 (ปกอ่อน) 324 หน้า
ขนาด: 191 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน