0
ตลก รัฐธรรมนูญ
"วาฬ ไม่ใช่ปลา" แต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่นเดียวกับ "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" ก็ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย แม้จะมีคำว่า "ประชาธิปไตย" และคนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้น...
หนังสือ308.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เมื่อ "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" คือระบอบการปกครองที่อนุญาตให้ "กองทัพ" ทำการฉีกรัฐธรรมนูญและยกเว้นระบอบประชาธิปไตยได้, คือระบอบการปกครองที่ปรากฎอยู่ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 57 ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่ "ความเป็นประชาธิปไตยเป็นศูนย์" และประชาชนปราศจากสิทธิ เสรีภาพ ระบอบการปกครองนี้ย่อมไม่ใช่ "ระบอบประชาธิปไตย" โดยที่คำขยายนั้นได้ทำลายแก่นสาระสำคัญของถ้อยคำนำไปสู่คำเฉพาะใหม่

    "วาฬ" ไม่ใช่ปลา แต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ถึงแม้จะถูกเรียกว่า "ปลาวาฬ" และคนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้น เช่นเดียวกัน "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" ก็ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย แม้จะมีคำว่า "ประชาธิปไตย" และคนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้น...

    หนังสือ "ตลก รัฐธรรมนูญ" รวมบทความคัดสรรของ "ปูนเทพ ศิรินุพงศ์" อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหนึ่งในคณะนิติราษฎร์ เนื้อหาประกอบด้วย 6 ส่วน คือ บทวิจารณ์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และข้อถกเถียงทางรัฐธรรมนูญในช่วงก่อนรัฐประหาร 22 พ.ค. 57, ทฤษฎีรัฐธรรมนูญในบริบทความสับสนหลังรัฐประหาร 22 พ.ค. 57, บทวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ 58, บางข้อพิจารณาเชิงนิติปรัชญาและตุลาการศึกษาในสถานการณ์รัฐประหาร, ข้อพิจารณาว่าด้วยอำนาจและสถานะของกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย และมายาคติเกี่ยวกับสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ฉบับพิมพ์ปี 2559 เปลี่ยนปกโดยใช้แจ๊คเก็ตหุ้มในปี 2565

สารบัญ

- "ตลก" รัฐธรรมนูญ บทวิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ และข้อถกเถียงทางรัฐธรรมนูญ ก่อนรัฐประหาร 22 พ.ค. 57
- รัฐธรรมนูญคืออะไร? ทฤษฎีรัฐธรรมนูญในบริบทความสับสน หลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 57
- รัฐธรรมนูญเพื่อระบอบ "ประชาธิปไตย..." บางบทวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ '58
- ตุลาการ - รัฐประหาร : พันธมิตรชั่วนิรันดร์? กฎหมาย - ความยุติธรรม : เส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบ? บางข้อพิจารณาเชิงนิติปรัชญา และตุลาการศึกษาในสถานการณ์รัฐประหาร
- ราชอาณาจักรประชาธิปไตย ข้อพิจารณาว่าด้วยจำนาจ และสถานะของกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย
- มายาคติเกี่ยวกับสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ มาตรา 68 จาก "ขอบเขตการใช้สิทธิ สู่ สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ" และมาตรา 69 กับแนวความคิด ว่าด้วยสิทธิต่อต้านขัดขืนผู้ปกครอง

คำนิยม
"ปูนเทพมีความรู้ความสามารถในทางนิติศาสตร์ จับประเด็นได้ดีเยี่ยม ค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดลึกซึ้ง เขียนหนังสือได้สละสลวย อภิปรายแสดงเหตุผลโต้แย้งได้อย่างแหลมคม ก่อนแสดงความเห็นในเรื่องใด เขาจะทำการบ้านตระเตรียมข้อมูลมาอย่างดี ที่สำคัญเขามีความคิดทางการเมืองสนับสนุนนิติรัฐประชาธิปไตย"ปิยบุตร แสงกนกกุล
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167939179 (ปกอ่อน) 324 หน้า
ขนาด: 152 x 224 x 19 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Shine Publishing House
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน