0
ตะลุยข้อสอบ 24 ชั่วโมง ปราบคณิตศาสตร์ ป.4
อัดแน่นด้วยข้อสอบ พร้อมเฉลยและอธิบายง่าย ๆ สไตล์คณิตฯ คิดกล้วยๆ ได้จัดเรียงข้อสอบเป็นชุด จากง่ายไปหายาก เพื่อให้แบ่งเวลาทบทวนได้ง่าย ตรงตามแนวข้อสอบ ป.5 ข้อสอบโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนมีชื่อเสียง
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) จากทั้งแบบฝึกหัดและข้อสอบในโรงเรียน ข้อสอบแข่งขันต่าง ๆ เช่น ข้อสอบยากจาก สสวท. โดยจัดเป็นชุดให้นักเรียนฝึกทำจากง่ายไปหายากจำนวน 24 ชุด พร้อมเฉลยอธิบายวิธีคิดอย่างละเอียด ใช้เตรียมตัวสอบกลางภาค สอบปลายภาค หรือสอบแข่งขันต่าง ๆ

สารบัญ

- ตะลุยข้อสอบ ชั่วโมง 1
- ตะลุยข้อสอบ ชั่วโมง 2
- ตะลุยข้อสอบ ชั่วโมง 3
- ตะลุยข้อสอบ ชั่วโมง 4
- ตะลุยข้อสอบ ชั่วโมง 5
- ตะลุยข้อสอบ ชั่วโมง 6
- ตะลุยข้อสอบ ชั่วโมง 7
- ตะลุยข้อสอบ ชั่วโมง 8
- ตะลุยข้อสอบ ชั่วโมง 9
- ตะลุยข้อสอบ ชั่วโมง 10
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018800 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 7 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน