0
ตะลุยข้อสอบ 24 ชั่วโมง ปราบวิทยาศาสตร์ ป.4
หนังสือที่เปลี่ยนวิทยาศาสตร์เกรด 1 เป็นเกรด 4 หนังสือที่ช่วยให้แบ่งเวลาในการเตรยมตัวสอบได้อย่างสมบูรณ์ อัดแน่นด้วยข้อสอบ ตรงตามแนวข้อสอบ ป.4
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) จากทั้งแบบฝึกหัดและข้อสอบในโรงเรียน ข้อสอบแข่งขันต่าง ๆ เช่น สสวท. โดยจัดเป็นชุดให้นักเรียนฝึกทำจากง่ายไปหายากจำนวน 24 ชุด พร้อมเฉลยอธิบายวิธีคิดอย่างละเอียด ใช้เตรียมตัวสอบกลางภาค สอบปลายภาค หรือสอบแข่งขันต่าง ๆ

สารบัญ

- ตะลุยข้อสอบ ชั่วโมง 1
- ตะลุยข้อสอบ ชั่วโมง 2
- ตะลุยข้อสอบ ชั่วโมง 3
- ตะลุยข้อสอบ ชั่วโมง 4
- ตะลุยข้อสอบ ชั่วโมง 5
- ตะลุยข้อสอบ ชั่วโมง 6
- ตะลุยข้อสอบ ชั่วโมง 7
- ตะลุยข้อสอบ ชั่วโมง 8
- ตะลุยข้อสอบ ชั่วโมง 9
- ตะลุยข้อสอบ ชั่วโมง 10
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018695 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 184 x 259 x 7 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน