0
ลด 15%
ตะลุยข้อสอบ 24 ชั่วโมง ปราบวิทยาศาสตร์ ป.6 เข้า ม.1
อัดแน่นด้วยข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ เข้า ม.1 โรงเรียนดัง บทความเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ในระดับปราบเซียน พิเศษ แนวข้อสอบยาก...จากโรงเรียนดัง!!
หนังสือ114.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 จากทั้งแบบฝึกหัดและข้อสอบในโรงเรียน ข้อสอบแข่งขันต่าง ๆ เช่น ข้อสอบยากจาก สสวท. โดยจัดเป็นชุดให้นักเรียนฝึกทำจากง่ายไปหายากจำนวน 24 ชุด พร้อมเฉลยอธิบายวิธีคิดอย่างละเอียด พร้อมเพิ่มข้อสอบยากจาก สสวท. และข้อสอบ O-NET ยากพิเศษเพิ่มเพื่อใช้เตรียมตัวสอบกลางภาค สอบปลายภาค หรือสอบเข้า ม.1 และสอบ O-NET ป.6

สารบัญ

โจทย์ข้อสอบวิทย์ ชั่วโมงที่ 1
- เฉลยโจทย์ข้อสอบ
โจทย์ข้อสอบวิทย์ ชั่วโมงที่ 2
- เฉลยโจทย์ข้อสอบ
โจทย์ข้อสอบวิทย์ ชั่วโมงที่ 3
- เฉลยโจทย์ข้อสอบ
โจทย์ข้อสอบวิทย์ ชั่วโมงที่ 4
- เฉลยโจทย์ข้อสอบ
โจทย์ข้อสอบวิทย์ ชั่วโมงที่ 5
- เฉลยโจทย์ข้อสอบ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162019043 (ปกอ่อน) 220 หน้า
ขนาด: 186 x 259 x 11 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน