0
ตะลุยอาณาจักรสัตว์ : ชุดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติในอาณาจักรสัตว์ ทั้งกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ไม่มีกระดูกสันหลัง รู้จักประโยชน์และคุณค่าของสิ่งมีชีวิต ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้สัมผัส ปฏิบัติ ทดลอง
หนังสือ109.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ตะลุยอาณาจักรสัตว์ : ชุดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4" เล่มนี้ นักเรียนจะได้สนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติในอาณาจักรสัตว์ ทั้งกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง รู้จักประโยชน์และคุณค่าของสิ่งมีชีวิต ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้สัมผัส ปฏิบัติ และทดลองด้วยตนเองจากสื่อของจริง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิด และสร้างสรรค์ต่อยอดองค์ความรู้ อันจะส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักคิด นักค้นคว้า นักทดลอง และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย อีกทั้งยังจะได้รู้จักแหล่งสืบค้นข้อมูลใหม่ ๆ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บุ๊ก สื่อ AR และเว็บไซต์ ที่นักเรียนสามารถไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

กิจกรรมที่ 1 ในโรงเรียนของเรามีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง
กิจกรรมที่ 2 ลักษณะภายนอกและภายในของสัตว์แต่ละชนิดต่างกันหรือไม่
กิจกรรมที่ 3 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีลักษณะสำคัญอย่างไร
กิจกรรมที่ 4 โครงร่างแข็งในสัตว์คืออะไร
กิจกรรมที่ 5 สัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละชนิดดำรงชีวิตอย่างไร

- สรุปและทบทวนการเรียนรู้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339427 (ปกอ่อน) 104 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์cupress
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน