0
ลด 15%
ตะลุยโจทย์ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ติวสอบ O-NET สอบเข้า ม.1 หลักสูตร EP และ IEP
คู่มือที่รวบรวมข้อสอบและเฉลยวิชาภาษาอังกฤษป.6 ใช้สำหรับติวสอบ O-NET และสอบเข้า ม.1 หลักสูตร EP และ IEP
หนังสือ131.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ตะลุยโจทย์ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ติวสอบ O-NET สอบเข้า ม.1 หลักสูตร EP และ IEP" เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้รวบรวมได้วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดที่จะใช้ในการออกแบบทดสอบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบจริง โดยได้แบ่งแบบทดสอบเป็นจำนวน 7 ฉบับ แต่ละฉบับมีข้อสอบจำนวน 50 ข้อ รวม 280 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหา และนำไปใช้อย่างถูกต้องในอนาคตต่อไป

สารบัญ

- แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1
- แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2
- แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 3
- แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 4
- แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 5
- แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 6
- แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 7

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165780155 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 183 x 255 x 10 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์I Love CU, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน