0
ตะลุยโจทย์ข้อสอบ GAT ความถนัดทั่วไป
เตรียมสอบ GAT 1-2 พร้อมเฉลยอย่างละเอียด พวกเรารีบเตรียมพร้อมสอบ GAT จากหนังสือเล่มนี้กันดีกว่า
ผู้เขียน พี่นิสิตจุฬา
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือตะลุยโจทย์ข้อสอบ GAT เล่มนี้ เป็นการนำเสนอข้อสอบวัดความถนัดทางการเรียน ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพในระบบแอดมิชชั่น เพื่อให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เห็นแนวข้อสอบที่ทางสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ได้จัดทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผู้จัดทำได้จัดรวบรวมข้อสอบชุดนี้ขึ้นพร้อมเฉลยอย่างละเอียดโดยฝ่ายวิชาการ ซึ่งในแต่ละชุดข้อสอบจะมีคำอธิบายไว้อย่างละเอียด พร้อมแนวข้อสอบที่หลากหลายสำหรับทดสอบตนเอง

สารบัญ

- ขั้นตอนการทำข้อสอบความคิดเชื่อมโยง
- Part 1 : ความคิดเชื่อมโยง
- เฉลยข้อสอบความคิดเชื่อมโยง
- Part 2 : ภาษาอังกฤษ
- ตะลุยข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
- เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
- ตะลุยข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
- เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
- ตะลุยข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
- เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
- ตะลุยข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4
- เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710308266 (ปกอ่อน) 412 หน้า
ขนาด: 185 x 257 x 20 มม.
น้ำหนัก: 705 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน