0
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 (2 ภาคเรียน)
ตะลุยโจทย์ปัญหาครบทุกบท พร้อมเฉลยละเอียด
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) ม.1 ภาคเรียนที่ 1
- บทที่ 1 ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย
- บทที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม
- บทที่ 3 เลขยกกำลัง
- บทที่ 4 พื้นฐานทางเลขาคณิต

ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) ม.1 ภาคเรียนที่ 2
- บทที่ 1 ทศนิยมและเศษส่วน
- บทที่ 2 การประมาณค่า
- บทที่ 3 คู่อันดับและกราฟ
- บทที่ 4 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- บทที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162016103 (ปกอ่อน) 292 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 14 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน