0
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ประถม 3 ฟิตเพิ่มเกรด
เน้นการฝึกฝนแก้ปัญหา - วิเคราะห์โจทย์ จากง่ายไปหายาก พร้อมเฉลยละเอียดตามขั้นตอน เพื่อให้น้อง ๆ เข้าใจเนื้อหาทั้งหมด ปูพื้นฐานให้แน่น ต่อยอดการเรียนรู้ เสริมแนวข้อสอบปลายภาค
หนังสือ223.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สนุกกับโจทย์คณิตศาสตร์ครบทุกบทเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง (ฉบับปรับปรุง 2560) เน้นการฝึกแก้ปัญหา วิเคราะห์โจทย์ จากง่ายไปหายาก พร้อมเฉลยอย่างละเอียดตามขั้นตอนเพื่อให้น้อง ๆ เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดนักเขียนเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรง

สารบัญ

บทที่ 1 การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
บทที่ 2 การลบที่ตัวตั้งมีค่าน้อยกว่า 100,000
บทที่ 3 การคูณที่มีผลคูณไม่เกิน 10,000
บทที่ 4 การหารที่ตัวตั้งมีค่าไม่เกิน 1,000 (หารลงตัว)
บทที่ 5 การบวก ลบระคน
บทที่ 6 การบวก ลบ คูณ หาระคน
บทที่ 7 เรขาคณิต
บทที่ 8 แบบรูปและความสัมพันธ์
บทที่ 9 สถิติ
บทที่ 10 หน่วยเงิน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757422123 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน