0
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.3 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
โจทย์ปัญหาทุกบทพร้อมตะลุย เฉลยละเอียดครบถ้วน พร้อมเทคนิคคิดลัด
หนังสือ179.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.3 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)" เล่มนี้ รวบรวมโจทย์แบบฝึกหัดและข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ชั้น ม.3 ครบ 2 ภาคเรียน โดยแยกตามบทครบทุกหัวข้อครบทุกเรื่อง พร้อมเฉลยละเอียดและแนวคิดวิธีทำข้อสอบ ใช้ทบทวนเตรียมสอบปลายภาค สอบเข้า ม.4 หรือใช้ประเมินความเข้าใจในบทเรียน

สารบัญ

ตะลุยโจทย์ เพิ่มเติม Mathematics 3 (เล่ม 1)
บทที่ 1 กรณฑ์ที่สอง
บทที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม
บทที่ 3 สมการกำลังสอง
บทที่ 4 พาราโบล่า
บทที่ 5 พื้นที่ผิวและปริมาตร

ตะลุยโจทย์ เพิ่มเติม Mathematics 3 (เล่ม 2)
บทที่ 1 การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 2 ระบบสมการ
บทที่ 3 วงกลม
บทที่ 4 เศษส่วนของพหุนาม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017551 (ปกอ่อน) 244 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 445 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน