0
ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ ม.6
แนวข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายเทคนิคคิดลัดอย่างละเอียด ใช้ได้ทั้งการทบทวนการเรียนในห้อง เตรียมตัวสอบปลายภาค หรือเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแนวโจทย์ยากและข้อสอบจริงวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้น ม.6 ตรงตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 โดยแยกโจทย์ตามเรื่องเพื่อให้สามารถแยกทบทวนได้ พร้อมเฉลยอธิบายเทคนิคคิดลัดอย่างละเอียด พิเศษ เพิ่มแนวข้อสอบปลายภาคเรียนพร้อมเฉลยครบถ้วน ใช้ได้ทั้งการทบทวนการเรียนในห้อง เตรียมตัวสอบปลายภาค หรือเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สารบัญ

ตะลุยโจทย์ข้อสอบ บทที่ 1 ลำดับและอนุกรม
ตะลุยโจทย์ข้อสอบ บทที่ 2 แคลคูลัสเบื้องต้น
ตะลุยโจทย์ข้อสอบ บทที่ 3 ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิง
ตะลุยโจทย์ข้อสอบ บทที่ 4 ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162019135 (ปกอ่อน) 244 หน้า
ขนาด: 186 x 160 x 13 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน