0
ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โจทย์ปัญหาทุกบท พร้อมตะลุย เฉลยละเอียดครบถ้วน พร้อมเทคนิคคิดลัด
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.2" เป็นคู่มือรวบรวมโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์พร้อมเฉลยแนวคิดอย่างละเอียด ผู้เรียบเรียงตั้งใจคัดกรองโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในแต่ละบทเรียน ทั้งที่ใช้ออกข้อสอบบ่อย ๆ ครั้ง และที่ใช้การสอบแข่งขันต่าง ๆ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ศึกษาทุกท่านนำไปใช้ฝึกฝนตนเองหรือใช้ในการเรียนการสอน โดยเรียงลำดับเนื้อหาของบทเรียนตามหนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตะลุยโจทย์เล่มนี้เหมาะสำหรับกลุ่มนักเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจทุกท่าน นำไปใช้เสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น

สารบัญ

ตะลุยโจทย์ เพิ่มเติม Mathematics 2 (เล่ม 1)
- บทที่ 1 สมบัติของเลขยกกำลัง
- บทที่ 2 พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
- บทที่ 3 การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
- บทที่ 4 การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต

ตะลุยโจทย์ เพิ่มเติม Mathematics 2 (เล่ม 2)
- บทที่ 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
- บทที่ 2 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
- บทที่ 3 การแปรผัน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017667 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน