0
ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อ สอบเข้า ม.4 มั่นใจเต็ม 100
เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ที่ต้องการฝึกฝนการทำข้อสอบครบทุกรายวิชาหลักก่อนการสอบจริง เพื่อใช้เตรียมตัวสอบเข้าเรียนในชั้น ม.4 ใน รร. ชั้นนำ และ รร. ที่มีอัตราการแข่งขันสูง
หนังสือ342.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การสอบเข้า ม.4 ในแต่ละโรงเรียนเกือบทั่วทั้งประเทศจะต้องมีการสอบคัดเลือก โดยใช้คะแนนสอบ 5 วิชาหลักได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ เพื่อใช้คะแนนสอบเป็นตัววัดการเข้าศึกษาต่อในสายการเรียนที่นักเรียนสนใจ การฝึกฝนการทำข้อสอบถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะนักเรียนจะได้เห็นลักษณะของข้อสอบที่เสมือนจริงมากที่สุด มากกว่าการทำแค่แบบฝึกหัดท้ายเรื่อง ท้ายบทเรียน การบ้านทั่วไปในรายวิชาต่าง ๆ หรือการสอบเก็บคะแนนกลางภาคหรือปลายภาค

    หนังสือ "ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อ สอบเข้า ม.4 มั่นใจเต็ม 100" เล่มนี้ จะทำให้น้อง ๆ เข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของการฝึกฝนทำข้อสอบได้มากยิ่งขึ้น ด้วยวิธีการเฉลยของผู้เขียนในแต่ละวิชาที่มีการสอดแทรกจุดเน้น จุดควรจำ และเทคนิคการทำข้อสอบ เพราะการฝึกทำข้อสอบไม่ได้วัดแค่คะแนนมากหรือน้อย แต่การฝึกทำข้อสอบจะวัดความตั้งใจที่เราเรียนมา และเราจะได้เห็นจุดด้อยบางจุดที่เรายังต้องกลับไปพัฒนาให้พร้อมที่จะรับมือกับข้อสอบทั้ง 5 วิชาหลักได้อย่างสมบูรณ์

สารบัญ

- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบสังคมศึกษาฯ
- แนวข้อสอบภาษาไทย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859161009481 (ปกอ่อน) 380 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 28 มม.
น้ำหนัก: 700 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน