0
ตัดสินใจเลือกที่จะมีความสุข พ.1
หนังสือ90.25 บาท
e-books(PDF) ?59.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับเรื่องราวดีๆ ศิลปะและจิตวิทยาการพลิกแพลงมุมมองต่างๆ เพื่อเพิ่มเส้นทางความสุขในชีวิต   ซึ่งผู้เขียนได้นำเสนอไว้อย่างดีแล้วในเล่มซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทรงประสิทธิภาพ   และหากใช้อย่างเหมาะสมก็จะสามารถพลิกชีวิตของคนคนนั้นผู้ซึ่งกำลังเผชิญอุปสรรคสำคัญได้เลยทีเดียว   ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายในชีวิต   การสร้างแรงจูงใจแก่ตนเอง   ตลอดจนการเปลี่ยนมุมมองในด้านบวก   ซึ่งล้วนแล้วแต่สามารถนำไปใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพของสติปัญญาได้ทั้งสิ้น   ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน   ง่ายสำหรับทำความเข้าใจ   แล้วคุณจะพบคุณค่าชีวิตในแง่มุมของตนเองจากหนังสือเล่มนี้

สารบัญ

1. บทนำ : ต่างกันแค่ความรู้สึก
2. Best Choice But Hard to Choole
3. เข็มทิศ ปณิธาน และตำนานชีวิต
4. ตัดสินใจที่จะมีความสุข
5. เรือ 3 ลำ คน 3 ประเภท
6. มีเป้าหมายเป็นเข็มทิศ
7. เป้าหมายที่ควรมีนั้นเป็นฉันใด?
8. เมื่อการ “ได้ทำ” คือเป้าหมาย
9. ของยากทำก่อน
10. เลือกทำสิ่งที่สำคัญที่สุด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9743235663 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 142 x 215 x 13 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2005
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน