0
ตัวกูของกู
หลักการศึกษาและปฏิบัติที่มนุษย์ควรรู้
ผู้เขียน พุทธทาสภิกขุ
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พุทธธรรมกำมือเดียวโอกาสของการดับทุกข์ทางใจ ภาคสรุป : พุทธธรรมกำมือเดี๋ยวพุทธศาสนิกชนไทยที่นับถือพุทธศาสนา ในลักษณะที่คนอื่นมองเห็นว่าเคร่งครัด
แต่ความจริงคนนั้น...ยังเข้าไม่ถึงตัวแท้แห่งพุทธศาสนาเลยก็มีอยู่เป็นอันมากที่เดี๋ยวแล้วคนพวกนี้เองที่เป็นคนหัวดื้อถือรั้นหรืออวดดีจนกระทั่งยกตนชมผู้อื่นที่เขารู้ดีกว่า...

สารบัญ

บทที่ 1 : ปรับความเข้าใจ
บทที่ 2 : พุทธศาสนามุ่งหมายอะไร
บทที่ 3 : ปมเดียวที่ควรแก้
บทที่ 4: การเกิดขึ้นแห่งอัตตา
บทที่ 5 : การดับลงแห่งอัตตา
บทที่ 6 : วิธีการลดอัตตา
ภาคผนวก : พุทธธรรมกำมือเดี๋ยว
ภาคสรุป : พุทธธรรมกำมือเดี๋ยว

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160310388 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 16 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน