0
ตัวกู-ของกู
จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่งของชาวพุทธ นั่นคือเป็นวัน ครบรอบ 100 ปี แห่งการเกิดมาทางชีวิตและร่างกายของท่าน "อาจารย์พุทธทาส"
ผู้เขียน พุทธทาสภิกขุ
หนังสือ132.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ตัวกู-ของกู" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่งของชาวพุทธ นั่นคือเป็นวัน ครบรอบ 100 ปี แห่งการเกิดมาทางชีวิตและร่างกายของท่าน "อาจารย์พุทธทาส" คณะผู้จัดทำจึงได้คัดสรรธรรมบรรยาย 17 บท จากจำนวนทั้งสิ้น 37 บทมารวบรวมเอาไว้ แต่ยังคงเนื้อหาสาระเดิมของท่านพุทธทาสเอาไว้ทุกประการ โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่า ตัวกู-ของกู ซึ่งเป็นตัวการของความทุกข์ คือความรู้สึกที่เห็นแก่ตัว โดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมหรือความผิดชอบชั่วดี ซึ่งเป็นต้นเหตุหรือตัวการที่บันดาลให้ความทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นในโลกนี้

สารบัญ

- ความสำคัญของ "ตัวกู-ของกู"
- "ตัวกู-ของกู" ขจัดปัญหาของโลก
- สิ่งที่ทำให้เกิด "ตัวกู-ของกู"
- การเกิดขึ้นแห่ง "ตัวกู-ของกู"
- อาณาจักรของ "ตัวกู-ของกู" (เคหสิต)
- อาณาจักรของ "ตัวกู-ของกู" (เนกขัมมสิต)
- "ตัวกู-ของกู" ที่เนื่องด้วยกาม
- "ตัวกู-ของกู" ที่เนื่องด้วยภาพ
- การดับตัวกู ในรูปของ "สักกายทฏฐิ"
- การดับตัวกู ในรูปของ "วิจิกิจฉา"
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165780827 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 141 x 202 x 13 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน