0
ตามพุทธบถ สืบพุทธธรรม (ปกแข็ง)
เป็นแนวทางให้คณะจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถาน รู้เส้นทาง ตลอดจนความสำคัญของสถานที่นั้น ๆ ทั้งยังประโยชน์ถึงพุทธบริษัทที่ไม่เคยจาริกแสวงบุญ
หนังสือ475.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ตามพุทธบถ สืบพุทธธรรม" เล่มนี้ คณะผู้จัดทำมีความประสงค์ให้พุทธบริษัท พุทธศาสนิกชนที่มีศรัทธาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีความต้องการจาริกแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน ณ สถานที่จริง สามารถทราบเรื่องราวความสำคัญของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ได้เห็นสถานที่จริง พร้อมรูปประกอบ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถาน รู้เส้นทาง ตลอดจนความสำคัญของสถานที่นั้น ๆ ทั้งยังประโยชน์ถึงพุทธบริษัทที่ไม่เคยจาริกแสวงบุญ แม้เห็นหนังสือประกอบภาพถ่ายเล่มนี้ แล้วเกิดศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา มีความเชื่อมั่นน้อมนำคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นที่พึ่งในปัจจุบันและอนาคต

สารบัญ

- ลุมพินี สถานที่ประสูติ
- พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้
- สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา
- กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160309795 (ปกแข็ง) 228 หน้า
ขนาด: 217 x 278 x 20 มม.
น้ำหนัก: 1115 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์สาละพิมพการ, หจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน