0
ตามรอยพระยุคลบาท...ครูแห่งแผ่นดิน
รวบรวมและเรียบเรียงบทความจากการที่ผู้เขียนไปบรรยายเกี่ยวกับหลักคำสอนและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสถานที่ต่างๆ โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงที่ได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หนังสือ114.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง60.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงบทความจาการที่ผู้เขียนไปบรรยายเกี่ยวกับหลักคำสอนและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสถานที่ต่างๆ โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่ได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นต้นแบบในทุกเรื่อง หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทยที่จะได้รับรู้เรื่องราวความรู้ต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสั่งสอนและทรงปฏิบัติให้ดูเพื่อให้ประชาชนชาวไทยเดินตามรอยพระยุคลบาท ทำให้ประเทศไทยและคนไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมีความสุขมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

สารบัญ

- ครูแห่งแผ่นดิน
- พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- 60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุขประชาราษฎร์
- ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ความเเป็นผู้นำในการบริหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- เศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
- เศรษฐกิจพอเพียงกับวิกฤตโลก
- ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- การพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- พระมหากรุณาธิคุณต่อชาวนาไทย
- แนวพระราชดำริในการพัฒนากรุงเทพมหานคร
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถิตในดวงใจประชาชน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740331247 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน