0
ตามรอยพระอรหันต์
การพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นเป็นธรรมทาน ในสมัยที่โลกกำลังขาดแคลนธรรมะ อย่างยิ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีเหตุผล และควรแก่การอนุโมทนา
ผู้เขียน พุทธทาสภิกขุ
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ตามรอยพระอรหันต์" เล่มนี้ เป็นหนังสือธรรมะที่อนุรักษ์ต้นฉบับเดิม ได้รวบรวมหลักธรรมคำสอนของ "ท่านพุทธทาสภิกขุ" ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจหัวใจสำคัญของคำว่า "ธรรม" เพียงคำเดียว ซึ่งมีความหมายมากมายปลายประการ แต่ประการที่สำคัญที่สุดนั้น ธรรมะคือ หน้าที่ ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเรา เพื่อความมีชีวิตอยู่อย่างผาสุก ทั้งโดยส่วนตัวและส่วนรวมหรือทั้งโลก ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- ประณมพจน์
- คำปรารภเรื่องการตามรอยพระอรหันต์
- พระบาลี 3 สูตรที่ใช้เป็นหลัก
- บาลีพระสูตรอื่นที่ควรตรวจดูด้วย (16 สูตร)
- หลัก 23 ขั้น
- หลัก 23 ขั้น กับมรรคมีองค์แปด
- หลัก 23 ขั้น กับไตรสิกขา

บทที่ 1 ฟังเทศน์เกิดปัญญาอยากบวช
บทที่ 2 การสละทรัพย์และญาติออกบวช
บทที่ 3 ปาติโมกขสังวร-สำรวมในพระปาติโมกข์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160309153 (ปกอ่อน) 324 หน้า
ขนาด: 172 x 245 x 18 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน