0
ตามรอย...เสด็จประพาสต้น (ปกแข็ง)
การเที่ยว "ตามรอยประพาสต้น" รัชการที่ 5 เป็นการ "ท่องเที่ยวชุมชน" ที่ทำให้มีการเรียนรู้ถึงสถานที่ต่างๆ โดยอาศัยภาพเก่าและการท่องเที่ยวในปัจจุบัน
หนังสือ470.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การเสด็จประพาสต้น ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นั้น ทำให้พระองค์ทรงรับรู้ความทุกข์สุขของปวงประชาราษฎรด้วยพระองค์เอง ทุกครั้งมีเรื่องเล่าสนุกสนานมากมาย การเที่ยว "ตามรอยประพาสต้น" รัชการที่ 5 จึงเป็นการ "ท่องเที่ยวชุมชน" ที่ทำให้มีการเรียนรู้ถึงสถานที่ต่าง ๆ โดยอาศัยภาพเก่าและการท่องเที่ยวในปัจจุบัน สำหรับหนังสือ "ตามรอย...เสด็จประพาสต้น" เล่มนี้ ผู้เขียนได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ จากการเป็นวิทยากรรับเชิญในรายการโทรทัศน์ และเป็นวิทยากรนำเที่ยวตามรอยเสด็จประพาสต้น ในพื้นที่ต่าง ๆ จึงเป็นโอกาสให้สำรวจถ่ายภาพและปรับเนื้อหาใหม่ นับเป็นสื่อปัญญาของชาติ ที่สามารถปลุกจิตสำนึกให้เกิดการสำรวจค้นคว้าและเรียนรู้ใหม่ต่อจากข้อมูลเก่าเพื่อการศึกษาในอนาคตต่อไป

สารบัญ

- ตามรอย...เสด็จประพาสต้น 1 คลองบางกอก-ราชบุรีถึงเพชรบุรี พ.ศ.2447
- ตามรอย...เสด็จประพาสต้น 2 หัวเมืองฝ่ายเหนือถึงกำแพงเพชร พ.ศ.2449
- ตามรอย...เสด็จประพาสต้น 3 สำรวจแม่น้ำมะขามเฒ่าถึงสุพรรณบุรี พ.ศ.2451

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจใคร่รู้และติดตามเรื่องราวจากพระราชนิพนธ์และพระนิพนธ์มาทุกยุคสมัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163448613 (ปกแข็ง) 384 หน้า
ขนาด: 191 x 270 x 27 มม.
น้ำหนัก: 925 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์บันทึกสยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน