0
ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ประพาสต่างแดน
ย้อนอดีต 120 ปี ประวัติศาสตร์แห่งการรักษาอธิปไตย ที่มีสยามประเทศเป็นเดิมพัน
หนังสือ236.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ประพาสต่างแดน" เป็นเสมือนบทคัดย่อเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินสู่ต่างแดนที่คนทุกวัยสามารถอ่านเข้าใจได้โดยง่าย ทั้งยังรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยากและไม่ค่อยมีให้พบเห็นแพร่หลายนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนิพนธ์คำนำในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จาก "ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง" ที่ได้อัญเชิญมาไว้ในตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ประพาสต่างแดน ย่อมที่จะเพียบพร้อมด้วยพระวินิจฉัยอันเป็นเอกฉันท์ต่อความสำเร็จของหนังสือเล่มนี้!

สารบัญ

- เสด็จประพาสเมืองสิงคโปร์และชวาครั้งแรก
- เสด็จประพาสเมืองอินเดียและพม่า
- เสด็จประพาสแหลมมลายูครั้งแรก
- เสด็จประพาสเมืองสิงคโปร์และชวาครั้งที่สอง
- เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก
- เสด็จประพาสแหลมมลายูครั้งที่ 2
- เสด็จประพาสแหลมมลายูครั้งที่ 3
- เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2

คำนิยม
"พระนิพนธ์คำนำโดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพิมพ์ครั้งแรกนั้น เพียบพร้อมอยู่แล้วด้วยพระวินิจฉัยอันเป็นเอกฉันท์ต่อความสำเร็จของหนังสือเล่มนี้ ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ประพาสต่างแเดน เสมือนบทคัดย่อที่คนทุกวัยสามารถอ่านเข้าใจได้โดยไม่ลำบากนัก ความโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้ยังอยู่ที่ภาพประกอบเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมยาก แทบทั้งหมดเป็นฝีมือช่างภาพฝรั่งของวังหลวง เป็นภาพที่ไม่ค่อยมีแพร่หลายให้พบเห็นนัก อันเป็นเอกลักษณ์พิเศษของหนังสือนี้ข้าพเจ้าประทับใจยิ่ง"ไกรฤกษ์ นานา
"หากจะพิจารณาหนังสือเล่มนี้ในฐานะข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาจกล่าวได้ว่า คุณค่าของหนังสือเล่มนี้คือการจุดประกายให้ผู้อ่านพิจารณาว่า ทั้งภาพรวมและภาพจริงที่หนังสือตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ประพาสต่างแดนเผยให้เห็นนั้น เป็นการถ่ายทอดและการภาพจากจุดยืนและมุมมองขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และของราชสำนักสยาม ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะนำมาศึกษาวิเคราะห์เจาะลึกไปในมิติต่าง ๆ ตลอดจนเชื่อมโยงขยายสู่ประเด็นอื่น ๆ ต่อไป"รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163760531 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 150 x 232 x 14 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน