0
ตามใจท่าน
บทละครเรื่องตามใจท่าน บทพระราชนิพนธ์แปลจากเรื่อง As You Like It ผลงานของเชกสเปียร์
ผู้เขียน เชกสเปียร์
หนังสือ104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เเห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถในหลายๆ ด้านอาทิ ด้านการปกครอง ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงพระปรีชาสามารถด้านการกวี ทรงพระราชนิพนธ์คำประพันธ์ได้หลายประเภท ล้วนเเต่ไพเราะเเละมีคุณค่าต่อเเวดวงวรรณคดีไทย หาผู้เสมอเหมือนได้ยาก ขณะเดียวกันก็ทรงยอมรับวัฒนธรรมของต่างชาติเเล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับคนไทย ดังบทพระราชนิพนธ์ บทละครเรื่องตามใจท่านที่ทรงเเปลจากผลงานของเชกสเปียร์ เรื่อง As You Like It ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมขึ้นเพื่ออนุรักษ์ผลงานอันทรงคุณค่า ควรเเก่การศึกษาค้นคว้าให้สืบทอดคงอยู่เป็นมรดกทางวรรณกรรมชาติสืบไป

สารบัญ

ตัวลคร
องก์ที่ 1
ตอน 1 ฉาก : สวนในบ้านของออลิเวอร์
ตอน 2 ฉาก : สนามหน้าวังของเจ้าผู้ครองนคร
ตอน 3 ฉาก : ห้องหนึ่งในวังเจ้านคร

องก์ที่ 2
ตอน 1 ฉาก : ดงอาร์เด็น
ตอน 2 ฉาก : ห้องหนึ่งในวังเจ้านคร
ตอน 3 ฉาก : หน้าเรือนของออลิเวอร์
ฯลฯ

องก์ที่ 3
ตอน 1 ฉาก : ห้องหนึ่งในวังเจ้านคร
ตอน 2 ฉาก : ในดง
ตอน 3 ฉาก : ในดง

องก์ที่ 4
ตอน 1 ฉาก : ในดง
ตอน 2 ฉาก : ในดง
ตอน 3 ฉาก : ในดง

องก์ที่ 5
ตอน 1 ฉาก : ในดง
ตอน 2 ฉาก : ในดง
ตอน 3 ฉาก : ในดง
ตอน 4 ฉาก : ในดง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742557362 (ปกอ่อน) 158 หน้า
ขนาด: 143 x 208 x 8 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
ชื่อเรื่องต้นฉบับAs You Like It
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน