0
ตายก่อนตาย
อย่าให้ความตายมาถึงโดยไม่เตรียมตัว..
ผู้เขียน พุทธทาสภิกขุ
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    มนุษย์ทุกคนมีสัญชาตญาณของการกลัว "ความตาย" แต่การตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว แท้จริงแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ "การเกิด" เพราะเกิดเมื่อไรก็เป็นทุกข์ทุกที... หนังสือ "ตายก่อนตาย" เล่มนี้ นำเสนอหลักธรรมคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ แนะนำวิธีการดับไม่เหลือ คือดับกิเลส ความยึดมั่นถือมั่น หรือความมีตัวกูของกู ให้หมดสิ้นไปก่อนที่เราจะดับจิต ดับร่างกาย เมื่อไรที่ดับไม่เหลือเชื้อเกิดอีกต่อไป นั่นแหละจึงได้ชื่อว่า "ตายก่อนตาย" สิ้นกิเลส สิ้นทุกข์ เข้าถึงนิพพาน

สารบัญ

- ดับไม่เหลือ
- หน้าที่ของชีวิต
- ธรรมะเป็นอมตะ
- ตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวที
- หัวข้อธรรมในคำกลอน

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ผลงานท่านพุทธทาสภิกขุ ที่ตีพิมพ์กับอมรินทร์ธรรมะมียอดขายสูงกว่า 76,000 เล่ม
- หนังสือคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ เป็นการแนะนำวิธีปฏิบัติง่ายๆ สั้นๆ
- วิธีการเตรียมตัวตายเพื่อความไม่ประมาทตามพระวาจาสุดท้ายของพระพุทธเจ้า

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161829162 (ปกอ่อน) 114 หน้า
ขนาด: 140 x 184 x 6 มม.
น้ำหนัก: 145 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน